Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 1462 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 46/2018/QĐ-UBND 30/11/2018 Quyết định ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2 42 /2018/QĐ-UBND 09/11/2018 Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công thương Bình Thuận
3 43 /2018/QĐ-UBND 09/11/2018 Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận
4 44 /2018/QĐ-UBND 09/11/2018 Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận
5 45/2018/QĐ-UBND 09/11/2018 Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó ởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Thuận
6 41/2018/QĐ-UBND 05/11/2018 Quyết định ban hành Khung giá dịch vụ cảng, nhà ga đối với các cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh
7 39/2018/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8 40/2018/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
9 38/2018/QĐ-UBND 12/10/2018 Quyết định quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
10 37/2018/QĐ-UBND 03/10/2018 Quyết định quy đinh về thời gian gửi và thẩm đinh báo cáo quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách câp tỉnh và ngân sách câp huyện, thi xã, thành phố quan lý trên đia bàn tỉnh Bình Thuận
hiển thị từ 1 - 10 trong 1462 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
Văn bản pháp quy - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.